VVD is nog verdeeld over referendum

Vijf leden van de VVD-fractie in de Eerste Kamer staan onder zware politieke druk om volgende week te stemmen vóór invoering van het correctief wetgevingsreferendum.

D66 stapt uit het tweede paarse kabinet wanneer het referendum sneuvelt door toedoen van een of meer liberale tegenstemmen.

Enkele van de VVD-senatoren hebben gisteravond, bij beraad van de liberale senaatsfractie, laten weten dat zij vooralsnog niet akkoord kunnen gaan met een voorgestelde wijziging van de grondwet die invoering van het referendum mogelijk moet maken.

Deze wijziging wordt volgende week dinsdag in tweede lezing door de Eerste Kamer behandeld. Bij eerste lezing, begin vorig jaar, stemden vijf VVD-senatoren tegen: Van Eekelen, Van Graafeiland, Heijne Makkreel, Verbeek en Wiegel. Komende week zullen zij allen voor moeten stemmen om het referendum in de Eerste Kamer aan een vereiste tweederde meerderheid te helpen.

De VVD-fractieleider in de senaat, Ginjaar, zal de komende dagen gesprekken voeren met `dissidente' fractiegenoten om hen ertoe te bewegen volgende week wel akkoord te gaan met het referendum.

Drie weken geleden zijn de VVD-fractieleider in de Tweede Kamer, Dijkstal, vice-premier Jorritsma en partijvoorzitter Hoekzema aanwezig geweest bij het fractieberaad van de liberale senatoren, waarbij zij hebben onderstreept dat het `kroonjuweel' van D66 hun geen kabinetscrisis waard is. Gisteravond heeft de VVD-senaatsfractie opnieuw over het referendum vergaderd.

Fractieleider Ginjaar bevestigt dat ,,de neuzen nog niet dezelfde kant op staan'', maar wil niet zeggen welke VVD-senatoren nog dwars liggen. ,,Alle argumenten zijn gewisseld, iedereen is zich ten volle bewust van de mogelijke consequenties en voor de rest moeten we het debat van volgende week afwachten'', zegt VVD-senator Ginjaar.

De D66-fractieleider in de senaat, Schuyer, gaat er vooralsnog van uit dat het referendum met een nipte tweederde meerderheid zal worden aanvaard. Zo niet, dan zal D66 ,,niet langer in het kabinet kunnen blijven'', zo herhaalt Schuyer eerder gedane uitspraken.

De politiek leider van D66, voorzitter De Graaf van de Tweede-Kamerfractie, heeft zich tot dusver niet in deze krachtige bewoordingen uitgelaten. Hij gaat ervan uit dat ,,de VVD zich zal opstellen als een betrouwbare coalitiepartner''.