Vier grote steden willen geen kleine proef rekeningrijden

De vier grote steden voelen niets voor een bescheiden proef met rekeningrijden, zoals minister Netelenbos het kabinet heeft voorgesteld. ,,We zijn altijd sceptisch geweest over de effectiviteit van tolwegen, maar wanneer dat alleen in de regio Rijnmond zou gaan gelden, heeft dit negatieve gevolgen voor het vestigingsklimaat'', aldus een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Amsterdam, Utrecht en Den Haag willen evenmin afzonderlijk meewerken aan een experiment.

Netelenbos maakte zaterdag in een radioprogramma bekend dat rekeningrijden in de Randstad gefaseerd zal worden ingevoerd. Volgens de minister is de weerstand te groot om er in 2001 op grote schaal toe over te gaan. ,,Je kunt niet tegen de zin van zo ongeveer iedereen een systeem in het verkeer invoeren'', aldus de minister in het Radio 1-journaal.

De woordvoerder van Rotterdam laat weten dat eerst de uitkomsten van een aantal onderzoeken moeten worden afgewacht. ,,Dat hebben we eerder dit jaar besloten, het besluit heeft ons dan ook verbaasd.'' Eén onderzoek betreft de mogelijkheid van betaalstroken in de regio Rijnmond, die min of meer kan worden beschouwd als een vervolg op een landelijke studie naar deze variant. Volgens de woordvoerder zal het voordeel van tolheffing, bijvoorbeeld dat de opbrengst ten goede komt aan de betreffende regio, niet opwegen tegen het nadeel: ,,Rijnmond zal daardoor voor ondernemers onaantrekkelijk worden''.

Wethouder Meijer van Den Haag ziet dat ook zo en wijst een bescheiden proef om dezelfde reden af. Volgens zijn woordvoerder is Meijer wel ingenomen met de gewijzigde opstelling van de minister: ,,Zo komt er weer ruimte voor discussie''. Den Haag blijft op het standpunt staan dat het rekeningrijden, ,,als het dan toch moet'', tegelijk in de hele regio wordt ingevoerd en de opbrengsten ook in zijn geheel aan dat gebied ten goede moeten komen.

Amsterdam is teleurgesteld over de gefaseerde invoering van het rekeningrijden. ,,De gemeente ziet het als een belangrijk middel om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Nu lijkt het allemaal op de langere termijn te worden geschoven'', zegt een woordvoerder.