v.d. Doel relativeert conclusies

Het VVD-Kamerlid Van den Doel heeft gisteren de zwaarste politieke conclusie van de enquêtecommissie Bijlmerramp, waarvan hij lid is, sterk gerelativeerd.

In het eindrapport `Een beladen vlucht' stelt de commissie-Meijer in één van de eindconclusies dat achtereenvolgende kabinetten de Tweede Kamer `onvolledig, ontijdig, onjuist en onduidelijk' hebben geïnformeerd over de afwikkeling van de ramp. Deze kwalificaties hebben volgens Van den Doel betrekking op ,,voorbeelden van weinig gewicht'', aldus het Kamerlid op een partijbijeenkomst in Voorburg.

In het bijzonder het onvolledig informeren geldt in politiek Den Haag als een beladen term en zou de positie van Van den Doels partijgenoot en vice-premier Jorritsma, destijds minister van Verkeer en Waterstaat, in gevaar kunnen brengen.

Van den Doel lijkt met zijn opmerking een gedeelte van de analyse, die op een andere plaats in het rapport staat, te willen benadrukken. Op pagina 392 staat: ,,De commissie vindt het aantal momenten waarop sprake is geweest van onduidelijke, onvolledige, ontijdige of onjuiste informatie te groot. Wel moet worden opgemerkt dat het niet in alle gevallen cruciale onderwerpen of essentiële punten betreft.''

Volgens Van den Doel was de enquêtecommissie op het moment dat via het bandje van de luchtverkeersleiding werd `onthuld' dat de informatie over de gevaarlijke lading van de ramp-Boeing `onder de pet' is gehouden, zich er van bewust dat die informatie onjuist was. ,,Natuurlijk wisten we dat die niet klopte'', zei Van den Doel gisteren. De juiste gegevens waren al snel bekend in het beleidscentrum.

De wijze waarop commissielid Augusteijn getuigen confronteerde met die band veroorzaakte een golf van verontwaardiging.