STE verdubbelt onderzoek fraude

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft het aantal aangiften naar het misbruiken van voorkennis op de beurs in het afgelopen jaar verdubbeld tot twaalf. Ook het aantal onderzoeken (48) werd tweemaal hoger.

Dit heeft de beurstoezichthouder in het vandaag verschenen jaarverslag bekendgemaakt. De STE geeft niet aan om welke beursfondsen het gaat.

Ondanks de verdubbeling van het aantal aangiften is de STE niet tevreden. Volgens de stichting staat vooral ,,de lange doorlooptijd bij de opsporingsautoriteiten'' een effectieve bestrijding van frauduleus handelen in de weg. De toezichthouder probeert nu met de opsporingsinstanties afspraken te maken over een snellere reactie bij aangiften. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie te kennen gegeven ten aanzien van drie aangiften niet tot vervolging over te zullen gaan.

Om de kans op misbruik van voorkennis door bestuurders te beperken is de STE inmiddels begonnen met een openbaar register, waarin alle transacties door de bedrijfstop in aandelen van het eigen bedrijf moeten worden gemeld. Ook de uitoefening van opties wordt op deze manier voor de buitenwereld inzichtelijk.

De STE laat derden een onderzoek doen naar de signaalfunctie die de Amsterdamse effectenbeurs heeft bij het aangeven van mogelijke voorkenniszaken of onregelmatigheden in de handel. In het jaarverslag maakt de stichting melding van een onderzoek naar ,,de opzet en werking van de signaleringssystemen'' van de Amsterdamse beurs.

Ook wil de STE direct toegang krijgen in de transactiegegevens bij de beurs. Zowel de STE als de beurs kon vanochtend geen toelichting verstrekken op de besprekingen tussen de twee partijen.

In het afgelopen jaar heeft de STE bij de Economische Controledienst (ECD) in vijf gevallen aangifte gedaan omdat bij emissies of herplaatsingen van aandelen geen prospectus was verschenen. In zo'n verplicht prospectus moeten alle bijzonderheden rond de transactie bekend worden gemaakt. In negentien gevallen is bij de ECD aangifte gedaan omdat vermogensbeheerders of effectenbemiddelaars zonder de benodigde vergunning actief waren.

Op het vlak van de WET Melding Zeggenschap (WMZ) heeft de STE vorig jaar eenmaal aan de bel bij het Openbaar Ministerie getrokken. Een bedrijf (of beursfonds) had verzuimd een substantieel belang in een ander bedrijf aan de stichting te melden.