SPD'er met veel kennis en ervaring

Ernst Welteke, voorzitter van de centrale bank in de Duitse deelstaat Hessen, zal de opvolger worden van Bundesbank-president Hans Tietmeyer. Welteke is vandaag door de regering-Schröder in Bonn genomineerd als nieuwe bankpresident in Frankfurt.

Morgen zal de centrale bankraad van de Bundesbank naar verwachting met de voordracht instemmen alvorens de president Welteke benoemt. Welteke (56) is voor acht jaar benoemd. Hij zal in september zijn functie opnemen; Tietmeyer wordt in augustus 68 jaar en gaat met pensioen.

De Bundesbank heeft, net als alle centrale banken in de Europese Unie, de geldpolitiek in januari weliswaar afgestaan aan de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. Maar de bankpresident blijft een invloedrijke persoon in ECB-kwesties, omdat hij in de 17-leden tellende beleidsvormende raad van bestuur van de Europese bank zit.

Welteke is na Karl Klasen (1970-1977) en Karl Otto Pöhl (1980-1991) de derde sociaal-democraat, die president wordt van de Bundesbank. Hij geldt als een bankier met grote kennis van zaken, maar vooral ook politiek Fingerspitzengefühl. Politieke ervaring heeft hij als Hessisch minister van Financiën en Economische Zaken, als president van de Hessische centrale bank en als lid van het Bundesbank-bestuur.

Met Welteke als Bundesbankpresident en Hans Eichel als nieuwe minister van Financiën zal de `Hessen-connectie' de komende jaren het financiële gezicht van Duitsland bepalen. Eichel en Welteke zijn vrienden. Beide horen al vele jaren tot de SPD en komen uit het noorden van Hessen. Eichel en Welteke hebben elkaar vooral goed leren kennen tijdens de vier jaren in de Hessische regering, van 1991 tot 1995; Eichel was minister-president, Welteke was eerst minister van Economische Zaken, later van Financiën.

Welteke, geboren in Korbach, geniet bij de banken in Frankfurt een uitstekende reputatie. Ook al voldoet hij niet aan het traditionele beeld van een bankier. Hij is oorspronkelijk werktuigkundige op het gebied van landbouwmachines, studeerde later economie (werkstudent), is sinds 1959 vakbondslid en sinds 1964 SPD-lid.

Ernst Welteke heeft vooral respect en aanzien gewonnen door zijn heldere opvattingen. Hij geldt als een moedig pragmaticus, die niet schroomt afwijkende meningen te ventileren. Hij heeft nooit enige twijfel geuit over de stabiliteitskoers van de Bundesbank. Hij laat er evenwel geen twijfel over bestaan dat ook de algehele toestand van de conjunctuur in ogenschouw moet worden genomen. Ook is Welteke fervent voorvechter van Finanzplatz Deutschland, en vooral Frankfurt. Destijds al pleitte hij voor verhuizing van het Bureau Toezicht Kredietwezen van Berlijn naar de bankenstad.

Als Weltekes belangrijkste opgave geldt de herstructurering van de Bundesbank, die met 16.000 medewerkers veel meer personeel heeft dan de Europese Centrale Bank die nu de Europese geldpolitiek bepaalt. Uiterlijk over twee jaar, als de euro in circulatie is gekomen, zal de Bundesbank moeten afslanken.

De nieuwe collega's van Welteke in de centrale bankraad zijn vooral benieuwd of de nieuwe president de regering net zo hard zal manen tot een strikte bezuinigingskoers zoals Tietmeyer dat deed. Speculaties dat de twee partijgenoten, Welteke en Eichel, elkaar zullen ontzien wijst Welteke zelfverzekerd van de hand. De Bundesbankpresident is onafhankelijk, van het ministerie en andere invloeden. Welteke: ,,Dat geldt ook voor mij''.

    • Michèle de Waard