Scharping wil snel plan voor EU-leger

De oorlog op de Balkan moet leiden tot de snelle komst van een eigen Europese defensiemacht. Voor december 2000 moeten de EU-lidstaten daarvoor concrete plannen op papier hebben gezet.

Dat zei de Duitse minister Scharping gisteren tijdens een informele ontmoeting van Europese defensie-ministers tijdens een bijeenkomst van de Westeuropese Unie in Bremen. Duitsland is op dit moment voorzitter van de Europese Unie. Samen met Frankrijk wil Duitsland de Kosovo-crisis gebruiken om de al lang kwakkelende discussies over een eigen Europees leger nieuw leven in te blazen.

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, deed dat het afgelopen weekend ook al. Voor de BBC noemde Prodi een zelfstandig Europees leger ,,een logisch vervolg'' op andere vormen van integratie, zoals de economische en financiële. De Britse regering wees deze optie meteen als onrealistisch van de hand.

Tijdens de komende Europese top in Keulen, 3 en 4 juni, zouden de Europese regeringsleiders akkoord moeten gaan met de datum van december 2000. Scharping gaf gisteren toe dat Duitsland, gelet op alle onenigheden binnen Europa, de EU daarmee een ,,strak tijdschema'' wil opleggen. Maar hij voegde eraan toe dat de NAVO-acties op de Balkan nog eens laten zien hoe bleek de Europese militaire capaciteit afsteekt bij de Amerikaanse. Met name wat betreft snelle verplaatsingen door de lucht, satellietverbindingen, en humanitaire ondersteuning (tenten, sanitair) blijven de Europeanen achter bij de Amerikanen, aldus Scharping.

De Nederlandse minister De Grave pleitte gisteren in Bremen voor de oprichting van een Europees fonds voor vredesoperaties. Als de Europese Unie via een eigen defensiebeleid sterker betrokken wil raken bij de vrede en veiligheid in de wereld, past daar ook een eigen budget bij, aldus De Grave.