Personalia

R. van Wijk, oud-voorzitter van de Algemene Werkgevers-Vereniging (AWV), is vorige week in Veenendaal overleden. Hij is 67 jaar geworden. Rudy van Wijk studeerde aan het toenmalige instituut Nijenrode en werkte van 1955 tot 1982 in de sigarenindustrie. Van 1982 tot 1991 leidde hij de AWV, die drie jaar geleden opging in de overkoepelende werkgeversorganisatie VNO/NCW en sindsdien AWVN heet. De AWVN behartigt de belangen van en geeft advies aan bijna duizend bedrijven en ruim zestig bedrijfstakken op sociaal en sociaal-economisch gebied.