OM licht publiek in over proces

Het openbaar ministerie in Leeuwarden wil het publiek gerichter voorlichten over bepaalde strafzaken, nog voordat de rechtszitting plaatsvindt. Dit zegt scheidend Leeuwarder hoofdofficier H.N. Brouwer, die deze maand is benoemd tot president van de rechtbank in Utrecht.

In het algemeen wacht het openbaar ministerie met het vrijgeven van gegevens tot de zitting. Volgens Brouwer kan het publiek echter een eenzijdig beeld krijgen van bepaalde zaken als advocaten met gegevens naar buiten treden, maar justitie niet.

,,De publieke opinie stemt dan niet overeen met de feiten. Daarom moeten we het publiek eerder informatie geven.'' Gebeurt dat niet, dan vreest scheidend hoofdofficier Brouwer ,,een enorme discrepantie'' tussen de publieke opinie die naar zijn mening wordt gevoed door de media en uitspraken van advocaten enerzijds, en de feiten anderzijds.

Als voorbeeld noemt Brouwer de zaak-Tjoelker. Omdat naar zijn oordeel het publiek de dossiers niet kende, werden de eisen tegen de twee hoofdverdachten – drie jaar – en het vonnis van de rechtbank – tweeënhalf jaar – met verontwaardiging ontvangen. ,,Wij hadden eerder de nuanceringen en relativeringen die uit de dossiers bleken bekend moeten maken. Nu deden we ons verhaal pas op de zitting, maar het scheve beeld was toen al ontstaan.''

Brouwer geeft toe dat het gevaar bestaat dat het proces in de media gevoerd wordt, wanneer het OM informatie vrijgeeft. Hij pleit daarom voor zorgvuldigheid. ,,Advocaten en OM moeten niet rollend over straat gaan.''