Nijholt

Van de brief van A.L. Gerritsen, `Willem Nijhoff' (in de krant van zaterdag 8 mei, pagina 6) is de tweede regel foutief in de krant gekomen. De zin had moeten luiden: Willem Nijholt werd in dat jaar op Java geboren.