Maatstaf verliest subsidie

Het literaire tijdschrift Maatstaf krijgt geen subsidie meer van het Literair Produktie- en Vertalingenfonds. Dit heeft het bestuur van het Fonds besloten op advies van de commissie literaire tijdschriften. Volgens de commissie was de jaargang 1998 van Maatstaf `teleurstellend'. ,,Van nieuw elan ten gevolge van redactionele vernieuwing is geen sprake. Eerder is er naar het oordeel van de commissie sprake van een blad dat ongeïnspireerd wordt gemaakt en vormgegeven.''

Maatstaf was op grond van een advies uit 1997 al in een `overgangsregeling' geplaatst. Bij de Arbeiderspers, uitgever van Maatstaf, was niemand voor commentaar bereikbaar.

Uit het nieuwe Rapport Literaire Tijdschriften blijkt dat voor de subsidieperiode 1999-2001 ook de tijdschriften Bzzlletin, Lust & Gratie en Optima tot de overgangsregeling zijn `gedegradeerd'. Dit betekent dat hun subsidie slechts voor anderhalf jaar gegarandeerd is. Mocht de commissie daarna van oordeel zijn dat de kwaliteit niet is verbeterd, dan zal voor deze bladen de subsidie worden stopgezet.

In totaal zullen er in de volgende periode veertien tijdschriften door het Fonds worden gesubsidieerd. De Gids, Raster en De Revisor, die als de beste tijdschriften worden beoordeeld, krijgen een standaardsubsidie plus premie. De Revisor is vanwege de `toenemende kwaliteit en actualiteit' voor het eerst in de hoogste categorie ingedeeld. De standaardsubsidie wordt toegekend aan de Friese tijdschriften Hjir en Trotwaer en aan Literatuur, De Parelduiker, Tirade en De Tweede Ronde. Armada en Bunker Hill krijgen opnieuw een stimuleringssubsidie.