Jorritsma bekijkt verkoop CBS, Limburg spreekt over `schande'

Minister Jorritsma (Economische Zaken) bekijkt of de vestiging van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Heerlen verkocht kan worden. Een gehele of gedeeltelijke verkoop van de CBS-vestiging is één van de toekomstscenario's die een door Jorritsma ingesteld onafhankelijk regieteam onderzoekt.

Jorritsma kondigde begin april haar voornemen aan om zo goed als alle statistische diensten van het CBS van Heerlen naar Voorburg te verplaatsen. Dat gaat ten koste van 770 arbeidsplaatsen in Limburg. Na forse kritiek van Limburgse bestuurders en een meerderheid van de Tweede Kamer beloofde Jorritsma een ,,open en reëel overleg'' over de toekomst van de CBS-vestiging.

Hiertoe werd een regieteam geformeerd dat de verschillende scenario's die mogelijk zijn op een rij moet zetten. ,,De minister sluit niets uit, dus ook de verkoop van statistische diensten is een reële optie'', stelt de voorzitter van het regieteam, de extern aangetrokken organisatie-adviseur W. de Greve.

De Greve benadrukt dat niemand het CBS in de etalage heeft gezet. ,,Wij hebben geen bedrijven benaderd of ze het CBS in Heerlen willen kopen, en de minister ook niet. Twee grote concerns en enkele andere ondernemingen hebben zich zelf spontaan gemeld.'' Nu er blijkbaar belangstelling is, neemt De Greve die ook serieus. ,,Wij staan open voor alle ideeën, maar we zullen wel kritisch bekijken of verkopen bijdraagt aan de oplossing van de problemen.'' Het regieteam onderzoekt ook andere opties, zoals gedeeltelijke handhaving van het CBS in Heerlen en volledige overheveling van de diensten naar Voorburg, zoals Jorritsma voorstaat. ,,Wij brengen geen advies uit, we zetten alleen de mogelijkheden op een rij en we berekenen wat van elk scenario de effecten zouden zijn'', aldus De Greve.

Het Platform Rijksdiensten Parkstad Limburg, waarin een aantal Limburgse gemeenten en de provincie vertegenwoordigd zijn, heeft gisteren furieus gereageerd op wat het noemt de ,,uitverkoop'' van het CBS. In een fax aan Jorritsma noemt het platform de gang van zaken ,,schandelijk en schadelijk''. De Limburgse bestuurders willen dat het regieteam het onderzoek naar de verkoop van CBS-onderdelen staakt en zijn aandacht richt op alternatieven die leiden tot een efficiënt en modern CBS, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor Limburg.