Hof geeft Orient House een week respijt

De Israelische politie heeft Orient House, het PLO-hoofdkwartier in Oost-Jeruzalem, gisteravond bevolen drie kantoren in het gebouw te sluiten. De Palestijnen kregen tot vanavond 10 uur om dat te doen. Maar Faisal Husseini, hoofd van Orient House, hoefde zich geen zorgen te maken dat de politie vanavond de kantoren daadwerkelijk zal sluiten. Het Hooggerechtshof, dat door acht Israelische vredesactivisten was ingeschakeld, gaf de regering opdracht om de sluiting hangende het beroep, een week op te schorten. De Palestijnen vreesden dat mogelijke schermutselingen tussen Palestijnen en de Israelische politie de Israelische premier Netanyahu, goed uitkomen voor de verkiezingen op 17 mei. Zij zijn blij dat de rechtbank hun uitstel heeft verleend.

Volgens Netanyahu werken de drie kantoren voor het Palestijnse Gezag, dat volgens het Oslo-akkoord niet in de stad mag opereren. De Palestijnen houden vol dat de kantoren voor de PLO werken, wat volgens `Oslo' wèl mag.

Tot het laatste moment onderhandelde Husseini met de Israelische politieminister Avigdor Kahalani. Kahalani, wiens agenten het sluitingsbevel zouden moeten uitvoeren, toonde zich afgelopen dagen tegenstander van sluiting zo vlak voor de verkiezingen – hetgeen Netanyahu er volgens de Israelische televisie toe bracht om hem voor `konijn' uit te schelden. Beide partijen bereikten gisteren bijna een compromis. De drie kantoren mochten openblijven, op voorwaarde dat twee medewerkers naar autonoom Ramallah zouden verhuizen. Struikelblok bleef echter dat Israel Husseini wilde laten verklaren om zich aan de Israelische wet te houden. Dat zou neerkomen op een erkenning van de Israelische annexatie van Oost-Jeruzalem – wat niet alleen de Palestijnen, maar ook vrijwel alle lidstaten van de Verenigde Naties principieel verwerpen. ,,Als wij straks met Israel onderhandelen over de status van Jeruzalem'', voorspelde een medewerker van Orient House, ,,tovert Israel dat document tevoorschijn, getekend door Husseini, waaruit blijkt dat Oost-Jeruzalem van Israel is!''

De Palestijnse president Yasser Arafat maande zijn onderdanen gisteren kalm te blijven. Enkele jongeren, die rond middernacht uit eigen beweging naar Orient House kwamen, dreigden echter dat zij de Israelische politie met stenen zouden bekogelen als die de kantoren zou komen sluiten. ,,Als ons leiderschap niet voor Jeruzalem vecht,'' riepen zij, ,,dan doen wij het wel!''