Eén zinnetje over de beloningen

Doorstaat het jaarverslag van ABP de toets der kritiek van een moderne belegger, zoals ABP, die hamert op onafhankelijk toezicht op de directie door commissarissen en openheid over de beloningen van de managers?

Over de beloningen staat achter in het financiële jaarverslag wel geteld één zinnetje: een verzamelpost van de inkomsten van bestuur, beleggingscommissie en raad van advies.

Op de persconferentie gisteren was gedetailleerde informatie echter rijkelijk voorhanden, al moest er naar gevraagd worden. De vijfhoofdige directieraad ontving 2,1 miljoen gulden, het bestuur (13 mensen) acht ton, de beleggingscommissie (6 personen) twee ton en de raad van advies (70 mensen) een ton.

En het gevoerde toezicht door het bestuur op de directie? Waarover het bestuur heeft vergaderd en hoe vaak is vergaderd blijft vager dan in de verantwoording van de raad van commissarissen in het jaarverslag van een grote onderneming.

Het bestuur en de directie ondertekenen ook samen de uiteenzetting over de gang van zaken vorig jaar. Deze eenvormigheid, die het afgelopen jaar is ingevoerd, is in overeenstemming met de juridische structuur van stichting van het fonds en komt de helderheid ten goede, vindt de ABP-directie.

Eigenlijk, zo opperde zij, is de bestuurlijke top van het fonds een heel modern Angelsaksisch bedrijf met een heuse board of directors, waarvan het ene deel van de leden toezicht houdt op de anderen, die als topmanagers de dagelijkse uitvoering van het beleid voor hun rekening nemen.

Voorzitter B. de Vries van het ABP-bestuur zat achterin de zaal en mengde zich niet in de discussie.