CURRENT SOCIOLOGY

De overgang van het industriële naar het elektronische tijdperk is voor het arbeidsproces even ingrijpend als die van het ambachtelijk naar het industriële. De overeenkomst is dat technologie de drijfveer was en is van beide transformaties. Van de twintig grootste bedrijfsbranches waren er vijf waar de werkgelegenheid in de jaren tachtig per saldo groeide. De computerindustrie inclusief de dienstverlening bij dataprocessing was de koploper met een werkgelegenheidsgroei van 181,9 procent.

Het lijdt geen twijfel, schrijft Ida Harper Simpson in Current Sociolgy, dat de hedendaagse arbeidsplaats anomisch is, dat wil zeggen zich onttrekt aan bestaande normen. De elektronische revolutie bestaat sociaal gezien uit vermindering van het aantal werknemers en ontkoppeling van werkplek en organisatie.

In de auto-industrie verminderde het aantal werknemers per vestiging van 2.440 in 1977 tot 1.200 in 1992, terwijl de waarde die de werknemers aan de productie toevoegden in dezelfde periode groeide van 95,3 miljoen tot 234,2 miljoen dollar per vestiging.

Werknemers die net wat meer verdienen dan 50.000 dollar per jaar lopen steeds meer kans op baanverlies. Hun aandeel in het totale banenverlies in de Verenigde Staten is momenteel twee keer zo groot als in de jaren tachtig. Leeftijd biedt ook steeds minder bescherming tegen het verlies van werk. Werknemers van 55 jaar of ouder vormden begin jaren negentig nog de leeftijdsgroep met de laagste kans op werkloosheid. Op dit moment lopen ze van alle leeftijdsgroepen de grootste kans om hun werk kwijt te raken.

In de afgelopen jaren is het aantal Amerikaanse werknemers zonder vast dienstverband gegroeid in een tempo dat permanent hoger was dan dat van alle werknemers bij elkaar. De groep groeide uit tot een kwart van het Amerikaanse werknemersbestand. De groep onafhankelijke contractwerkers is met 8,3 miljoen mensen het grootst, gevolgd door twee miljoen oproepkrachten en 1,2 miljoen tijdelijke werknemers.

Current Sociology verschijnt elke maand en is een uitgave van SAGE Publications onder auspiciën van de International Sociological Association.

www.sagepub.co.uk

    • Herman Frijlink