China eist eind acties NAVO

China heeft een stopzetting van de NAVO-bombardementen in Joegoslavië als voorwaarde gesteld voor elk verder overleg in de Veiligheidsraad over een oplossing van de Kosovo-crisis. De Russische gezant Tsjernomyrdin heeft de Chinezen vandaag niet op andere gedachten kunnen brengen.

De Veiligheidsraad kwam vannacht niet tot de door China gewenste veroordeling van het NAVO-bombardement op de Chinese ambassade in Belgrado, zaterdagochtend. Na ruim een uur werd besloten het debat te verdagen zonder dat een tijdstip voor hervatting werd afgesproken. Vijf leden van de Veiligheidsraad nemen deel aan de luchtacties van de NAVO.

De eis van China dat de luchtacties worden gestaakt voor de Veiligheidsraad zich verder met de crisis bezighoudt kan gevolgen hebben voor het voorstel van de G8, de zeven belangrijkste industrielanden in de wereld en Rusland, die vorige week een plan opstelden dat voorziet in inschakeling van de Veiligheidsraad. Tsjernomyrdin heeft vandaag in Peking vergeefs geprobeerd de Chinezen ervan te overtuigen daaraan mee te werken. Hij sprak vanmorgen met de Chinese president Jiang Zemin en premier Zhu Rongji. Tsjernomyrdin heeft het bombardement op de Chinese ambassade veroordeeld als `wreed optreden', maar gezegd dat het een oplossing van de crisis in Kosovo niet in de weg moet staan. Bij zijn vertrek uit Peking zei hij vanmorgen dat China weigert het G8-plan te bespreken zolang de bombardementen voortgaan, al ziet China het plan wel als ,,basis voor toekomstige onderhandelingen''.

De Chinese media hebben vandaag voor het eerst melding gemaakt van de excuses van de VS en de NAVO. Maar China eiste opnieuw een onderzoek naar het voorval en bestraffing van de schuldigen. Gisteren brak Peking het overleg met de VS over mensenrechten en wapenbeheersing af.

Vandaag beperkte het aantal demonstranten voor de ambassades van de VS en Groot-Brittannië in Peking zich tot groepjes van enkele tientallen mensen. In tegenstelling tot voorgaande dagen werd de demonstranten vandaag verboden met stenen te gooien. Van een gespannen sfeer was geen sprake meer. De speciale eenheden van de gewapende politie zijn vanmorgen vroeg vertrokken.

DOSSIERwww.nrc.nl