Bombardementen

Na NAVO-bombardementen op elektriciteitscentrales, kwam een deel van Servië zonder stroom te zitten (NRC Handelsblad, 3 mei).

De gevolgen hiervan zijn echter veel ernstiger dan deze onderkoelde mededeling suggereert. Reeds jaren vertrouwen mensen in Servië voor hun voedselvoorziening in belangrijke mate op de voortbrengselen van hun eigen stukje grond of op die van hun familieleden in een of ander dorp buiten de grote stad. Dat betekent dat ieder tenminste te eten heeft zolang de diepvries het doet.

Enkele dagen geen stroom betekent dat alle voedsel bederft. En dat weer betekent dreigende hongersnood. Het lijkt mij goed dat het grote publiek er kennis van neemt waar onze NAVO-partners eigenlijk mee bezig zijn.

    • Karel L. V.D. Leeuw