Bedrijfsleven kreunt onder administratie

De kosten van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn de afgelopen vijf jaar met 3,5 miljard gulden toegenomen tot 16,5 miljard gulden. Een groot deel van deze kosten wordt veroorzaakt door ,,onbedoelde effecten van wetten en regels''.

Dat stelt de Commissie Administratieve Lasten in haar gisteren verschenen tussenrapportage `De papierberg te lijf'. De commissie onderzoekt in opdracht van het kabinet hoe een einde gemaakt kan worden aan de steeds toenemende papierberg. Eind dit jaar wordt het eindrapport verwacht. De commissie, onder voorzitterschap van oud-Shell-directeur J. Slechte, zegt tijdens haar onderzoek ,,geschrokken'' te zijn van ,,de omvang en de effecten van de administratieve lasten die zich vooral doet gevoelen in de cumulatie van veelal op zichzelf goed bedoelde overheidsinterventies.''

Vooral het midden- en kleinbedrijf kan alle administratieve verplichtingen niet meer aan. Startende ondernemers moeten ,,onevenredig veel'' investeren. Het verschaffen van alle door de overheid gevraagde informatie zorgt zelfs voor meer problemen dan het millenniumprobleem of de invoering van de euro, stelt de commissie.

Volgens Slechte zet de enorme papierberg de economie en de werkgelegenheid in Nederland op het spel. ,,Ook komt de legitimiteit van het openbaar bestuur onder druk te staan indien de administratieve last tot negatieve houdingen ten opzichte van de overheid en ontwijkend gedrag in de naleving kan leiden'', aldus Slechte.

De commissie stelt dan ook voor een onafhankelijk instantie te vormen die voorgenomen regelgeving toetst op de administratieve lasten. Tevens moet per departement een inventarisatie gemaakt worden van de wetten en regels die de lasten veroorzaken.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) zei gisteren wel wat te voelen voor een aparte toetsingsinstantie voor administratieve lasten. Zij stelde echter dat voor ,,een structurele aanpak van het probleem'' draagvlak nodig is. Niet alleen bij EZ, ook bij de andere departementen en het bedrijfsleven moet nagedacht worden over een oplossing. Het kabinet wil deze periode de administratieve lasten met vijftien procent terugbrengen, zo'n 2,5 miljard gulden. Volgens Slechte is twee miljard het maximaal haalbare. Werknemersorganisatie FNV steunt de plannen van de commissie, maar heeft ook kritiek. Zij vindt bijvoorbeeld dat de positie van de toetsingsinstantie duidelijk moet worden bepaald.