Amerika remt winstgroei van verzekeraar Aegon af

Een tegenvallende verkoop van koopsompolissen in de Verenigde Staten heeft de winstgroei van verzekeraar Aegon licht gedrukt. De Amerikaanse activiteiten leverden (in euro's) 4 procent meer op, terwijl de nettowinst in Nederland met 17 procent toenam.

Door het verschil in groeitempo behaalt Aegon in tegenstelling tot vorig jaar de meeste winst uit Nederland, terwijl vorig jaar uit de Verenigde Staten het grootste deel van het resultaat kwam. Het Verenigd Koninkrijk was het land dat binnen Aegon op gebied van pensioenen en levenverzekeringen de hoogste nettowinstgroei boekte. Daar klom het resultaat met 24 procent.

Het concern maakte vanochtend een winstgroei over het eerste kwartaal bekend van 11,2 procent tot 327 miljoen euro (721 miljoen gulden). Per aandeel betekent dit een winstgroei van 12 procent tot 0,57 euro, conform de verwachtingen van de markt. Het aandeel Aegon won vanochtend 25 eurocent tot 85,25 euro.

Aegon zegt zich geen zorgen te maken over de lagere verkoop van koopsompolissen in de Verenigde Staten. Deze producten worden vaak via grote contracten verkocht. ,,Het kan dus gebeuren dat de volgende keer een uitschieter naar boven ontstaat'', aldus een woordvoerder van Aegon.

De nettowinst uit VS steeg in euro's met 4 procent (in dollar met 7 procent) tot 152 miljoen euro. De Nederlandse activiteiten leverden 158 miljoen euro op. De belastingdruk in Amerika lag hoger: in dat land moest 81 miljoen euro aan de fiscus worden afgedragen tegen 41 miljoen in Nederland. Ook de daling van de dollar had een negatief effect op het Amerikaanse resultaat.

Bijna alle onderdelen binnen Aegon lieten hogere resultaten zien. Alleen de schadeverzekeringsafdeling noteerde een winstdaling van 33 procent door problemen bij autoverzekeringen in Spanje en Hongarije. Vooral de strenge winter en de toename van het autoverkeer verhoogden de schadelast. In Spanje leed Aegon zelfs verlies op autoverzekeringen en in dat land is het acceptatiebeleid inmiddels verscherpt.

In tegenstelling tot vorig jaar ziet Aegon geen reden om de winstprognoses over het gehele jaar na het eerste kwartaal positief bij te stellen. De verzekeraar houdt vast aan de verwachting dat de winstgroei tussen de 18 en 20 procent zal bedragen, waarbij de recente acquisitie van Transamerica minimaal 3 procentpunt aan zal bijdragen. Aegon verwacht de Amerikaanse verzekeraar medio dit jaar volledig in te kunnen lijven.