Website

Vandaag zijn de eindexamens weer begonnen. Het Landelijk Aktie Komité Scholieren heeft haar landelijke klachtenlijn ook via hun site (www.laks.nl) opengesteld en meldt dagelijks na acht uur 's avonds wat de klachten van de dag waren. Het LAKS geeft ook tips tegen zenuwen, en het rooster van alle examens. De examenuitwerkingen zijn te verkrijgen via www.examen-net.nl, de site van het Jacobuscollege, onderhouden door de Universiteit Twente.