Washington over `fout'

De letterlijke tekst van de gezamelijke verklaring van de Amerikaanse minister van Defensie William Cohen en directeur George Tenet van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA over de NAVO-aanval op de Chinese ambassade in Belgrado in de nacht van vrijdag op zaterdag:

,,Wij betreuren zeer het verlies aan levens en de verwondingen die het gevolg zijn van het bombarderen van de Chinese ambassade in Belgrado. Het bombardement was een fout.

Degenen die betrokken waren bij het selecteren van de doelen geloofden ten onrechte dat de getroffen lokatie het federale Directie Bevoorrading en Aanschaf was. Deze militaire bevoorradingsfaciliteit was het voorziene doel, zeker niet de Chinese ambassade.

De NAVO heeft tot dusver duizenden aanvallen tegen specifieke doelen uitgevoerd in deze luchtcampagne, met een graad van precisie en professionaliteit die geen gelijke kent in de militaire geschiedenis. We betreuren elk verlies aan burgerlevens of onbedoelde schade, maar er bestaat niet zoiets als risicoloze militaire operaties.

De afgelopen uren hebben we deze fout gezamelijk onderzocht. Het was noch een fout van de piloot, noch mechanisch falen.

Zonder twijfel heeft onjuiste informatie geleid tot een fout in de aanvankelijke selectie van dit doel. Vervolgens heeft het uitgebreide proces dat wordt toegepast om doelen te selecteren en te controleren deze aanvankelijke fout niet gecorrigeerd.

Een herziening van onze procedures heeft ons ervan overtuigd dat dit een anomalie was die waarschijnlijk niet opnieuw optreedt.

Daarom nemen de NAVO-autoriteiten zich voor de luchtcampagne voort te zetten en te intensiveren.''