Verboden diermeel in veel veevoer

Duizenden koeien in Nederland krijgen nog iedere dag voer dat de gekkekoeienziekte BSE kan veroorzaken, zo blijkt uit een steekproef van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De steekproef bij 62 producenten en boerenbedrijven heeft aangetoond dat 19 monsters verboden diermeel van zoogdieren of pluimvee bevatten.

De boerenorganisatie LTO-Nederland zegt ,,zeer bezorgd'' te zijn over deze situatie. ,,We willen BSE absoluut uitbannen en daarom zullen de controles bij transporteurs en producenten de komende tijd door moeten gaan. We geven de boeren die twijfelen aan de betrouwbaarheid van een leverancier het advies om deze bij voorbaat aansprakelijk te stellen'', aldus een woordvoerder van LTO.

Het onderzoek is gedaan op 39 boerenbedrijven en bij 23 fabrikanten van diervoeder. In tien monsters die bij de producenten werden genomen, is het verboden diermeel gevonden. Bij de boerenbedrijven bleken negen monsters niet in orde. De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) zal de komende tijd intensief gaan controleren.

Staatssecretaris Faber (Landbouw) heeft in de strijd tegen BSE de regels voor de productie van rundervoer in maart van dit jaar aangescherpt. Het gevaar schuilt in besmette eiwitten van herkauwers in het veevoer. Sinds 1994 mag geen diermeel meer voorkomen in ,,herkauwersvoer'', maar sinds maart is de aanwezigheid van dierlijke eiwitten afkomstig van zoogdieren èn pluimvee verboden. De regeling werd uitgebreid tot alle eiwitten omdat bij wetenschappelijk onderzoek niet kan worden aangetoond of het afkomstig is van herkauwers, zoogdieren of pluimvee.

Het ministerie onderzoekt nu of de 19 besmette monsters afkomstig zijn uit partijen voer die al voor 1 maart zijn geproduceerd. Is dat niet het geval dan worden sancties overwogen omdat hiermee een overtreding is begaan.

Volgens LTO-Nederland is er bij 60 procent van de bedrijven en transporteurs niets aan de hand. ,,Daar blijkt uit dat het dus wel kan'', zegt een woordvoerder. LTO acht het noodzakelijk dat voor de bereiding van varkens- en rundervoer gescheiden productielijnen worden opgezet. In varkensvoer mag nog wel diermeel worden verwerkt en sommige fabrikanten gebruiken de machines door elkaar.