Tweede-Kamerlid beticht van fraude

D66-Kamerlid Marijke Augusteijn, voormalig directeur van een onderzoekbureau in de gezondheidszorg, is door een stichting uit Groningen voor de rechter gedaagd op beschuldiging van fraude.

De betreffende stichting Spoor (Schizofrene Psychosen Onderzoek, Onderwijs en Rehabilitatie) meent dat sprake is van frauduleuze handelingen bij een onderzoek naar behandelmethoden voor schizofrene patiënten. De stichtingeist in kort geding een bedrag van 200.000 gulden als voorschot op een schadevergoeding van Augusteijn en haar man. Het geding dient woensdag voor de president van de rechtbank in Assen.

Augusteijn was tot 1994 directeur van het bedrijf MA Research, waarvoor haar echtgenoot wetenschappelijk onderzoek verrichtte. In april 1994, het jaar dat ze Kamerlid werd, trad Augusteijn terug en werd het bedrijf op naam van haar echtgenoot gezet.

MA Research begon in 1992 met het onderzoek voor Spoor. In 1995 zouden Spoor-medewerkers hebben ontdekt dat er bij het onderzoek tachtig Belgische patiënten waren opgevoerd door MA Research die in het echt niet bleken te bestaan.

Spoor spande in 1997 een civiele procedure aan en eiste daarin een vergoeding voor de geleden schade. Spoor kan het vervolg van deze procedure niet meer betalen, omdat de sponsors van het onderzoek afhaakten na de berichten over fraude. Om het geld alsnog los te krijgen, is besloten een kort geding aan te spannen.

De rechtbank in Assen bepaalde december vorig jaar in een tussenvonnis van de civiele procedure dat eerst een onafhankelijk oordeel van deskundigen moet worden afgewacht. Dit moet nog plaatsvinden.

Augusteijn zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld als directeur. ,,We hebben ons gehouden aan wat contractueel was overeengekomen.'' Volgens het D66-Kamerlid is sprake van een zakelijk verschil van mening over de wijze van onderzoek . Augusteijn zegt het geding met vertrouwen tegemoet te zien.