Particulier tipgeld na Friese moord

,,Er zijn altijd personen die iets meer weten of die iets gezien hebben en die vatbaar zijn voor tipgeld.'' Directeur A. de Bruin van De Bruin Houtbouw uit Veenwouden stelde vorige week als derde een beloning van 15.000 gulden beschikbaar in de moordzaak Marianne Vaatstra.

Eerder loofden een familie uit het Friese Schingen en een beveiligingsbedrijf uit Leeuwarden elk 5.000 gulden uit voor de tip die leidt tot aanhouding van de dader.

De 16-jarige Marianne Vaatstra werd 1 mei vermoord aangetroffen in een weiland langs de Keningswei in Veenklooster. Ze was op de avond van Koninginnedag uitgeweest in Veenklooster en fietste de laatste vijf kilometer naar Zwaagwesteinde alleen naar huis. Ze werd vermoedelijk seksueel misbruikt en daarna van het leven beroofd. Er zijn ongeveer dertig tips bij de politie binnengekomen. Aanhoudingen zijn nog niet verricht.

Volgens De Bruin, die uit Zwaagwesteinde afkomstig is en de familie van het slachtoffer kent, dient de ,,afschuwelijke moord met alle mogelijke middelen te worden opgelost''. ,,Een beloning beschikbaar stellen kan geen kwaad'', vindt hij. ,,Misschien dat het mensen over de streep kan trekken om informatie te geven.''

Directeur J. Korthuis van beveiligingsbedrijf Safe Systems uit Leeuwarden zegt zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid in de regio. ,,We hebben veel klanten in de omgeving van Zwaagwesteinde.'' Korthuis, geboren Rotterdammer, kwam twintig jaar geleden naar Friesland. ,,We dachten vroeger dat het hier wel wat meeviel met de misdaad en criminaliteit. De laatste jaren neemt de onveiligheid toe.'' Korthuis vindt dat hij als ondernemer in de beveiligingsbranche een ,,sociale verantwoordelijkheid'' heeft om de regio ,,leefbaar'' te houden. In overleg met de broer van Marianne besloot hij ,,een deel van zijn winst'' beschikbaar te stellen als tipgeld.

De Leeuwarder officier van justitie M. H. Severein zegt in beginsel geen bezwaren te hebben tegen door particulieren uitgeloofde beloningen. Wel beklemtoont hij dat een en ander altijd in coördinatie met de politie moet gebeuren. ,,Anders zou het gevaar zich kunnen voordoen dat mensen die belangwekkende informatie hebben die bewust achterhouden, tot de beloningen hoger zullen worden. Het risico bestaat dat belangen gaan botsen. Daarom moeten alle initiatieven tot tipgeld door de politie gebundeld worden.''

Justitie looft voorlopig geen tipgeld uit. In de praktijk gebeurt dit alleen wanneer een onderzoek vastzit, aldus Severein. In het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra, waar twintig rechercheurs aan werken, is daarvan geen sprake.