Ook steun CDA voor versobering Euro-vergoeding

De Euro-delegatie van het CDA steunt een Nederlandse gedragscode voor salaris en onkostenvergoeding van Europarlementariërs. PvdA, D66 en GroenLinks hebben hiertoe vorige week het initiatief genomen, nadat het Europees Parlement een nieuwe Europese regeling had afgewezen. De CDA'ers in het Europarlement stemden als enige Nederlanders tegen de regeling.

CDA-lijsttrekker Maij-Weggen zegt geen enkel bezwaar te hebben tegen een Nederlandse gedragscode. Onderdeel daarvan is dat Nederlandse Europarlementariërs alleen daadwerkelijk gemaakte kosten declaren. Nu hebben zij recht op 500 gulden per dag, ongeacht hun feitelijke uitgaven. Ook willen de Nederlanders afzien van een dubbele pensioenvoorziening, waarbij zij zowel een Nederlands als een Europees pensioen zouden kunnen genieten.

Maij-Weggen meent dat vorige week ten onrechte het beeld is ontstaan dat de CDA-Eurodelegatie tegen versobering is van de financiële regelingen voor Europarlementariërs. CDA-leider De Hoop Scheffer uitte vorige week scherpe kritiek op de CDA-Europarlementariërs. Hij meende dat zij de discipline in de Europese christen-democratische fractie hadden moeten doorbreken en de nieuwe regeling hadden moeten steunen.

Lijsttrekker Maij-Weggen houdt het erop dat zij De Hoop Scheffer ,,onvoldoende heeft kunnen uitleggen'' waarom de CDA'ers in Straatsburg tegen hebben gestemd. Hun belangrijkste reden was dat vertegenwoordigers van vijf landen de mogelijkheid wilden openhouden voor afzonderlijke, nationale regelingen voor Europarlementariërs. Hierdoor zou geen sprake zijn van uniforme Europese financiële regels en zou het systeem binnen de kortste keren weer kunnen worden vertroebeld door aanvullende voorzieningen.

De Eurokandidaten van PvdA, D66 en GroenLinks hebben vorige week besloten onderling afspraken te maken over versobering van hun financiële vergoedingen ,,om te voorkomen dat de komende Europese verkiezingscampagne wordt overschaduwd door vooroordelen als zouden Europarlementariërs zakkenvullers zijn'', zegt D66-lijsttrekker Lousewies van der Laan. Op korte termijn zullen de Nederlandse lijsttrekkers bijeen komen om hun afspraken nader uit te werken en vast te leggen in een schriftelijke verklaring.

Volgens de huidige regeling is het salaris van Europarlementariërs gekoppeld aan het inkomen van nationale volksvertegenwoordigers. Nederlanders ontvangen 6.418 gulden netto per maand, maar hoeven daarover in Nederland geen belasting te betalen. Volgens de vorige week afgewezen regeling zouden alle Europarlementariërs netto ca. 9.000 gulden gaan verdienen maar zouden aanvullende regelingen worden versoberd.