Onervaren automobilist: minder drank

Automobilisten mogen in de eerste vijf jaar dat ze een rijbewijs hebben niet meer dan 0,2 promille alcohol in hun bloed hebben. Het kabinet heeft hierover overeenstemming bereikt.

Na de eerste vijf jaar geldt een maximum alcoholpromillage van 0,5, zoals dat nu ook wordt gehanteerd. Het is nog niet duidelijk wanneer het voorstel van kracht wordt.

Met het lagere promillage wil minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) het aantal ongelukken onder jonge en onervaren automobilisten verminderen. Uit onderzoek blijkt dat automobilisten met gebrek aan routine al bij zeer weinig drankgebruik vaker bij ongelukken zijn betrokken dan chauffeurs met ervaring. Voor de eerste vijf jaar geldt dit het sterkst. In onder andere enkele staten van de VS, in Australië en in Oostenrijk is een soortgelijke alcoholnorm van toepassing op beginnende automobilisten.

D66-Kamerlid Giskes wijst het onderscheid tussen `nieuwe' automobilisten ervaren chauffeurs af. ,,Als je iets doet met de norm, dan moet je die op iedereen van toepassing laten zijn. Wij zijn huiverig voor willekeur.''

De VVD toont zich tevreden met het voorstel. ,,Wij zijn verheugd dat in hoofdlijnen de grens van 0,5 promille overeind wordt gehouden'', zegt Kamerlid Hofstra. Hij vindt het begrijpelijk dat voor onervaren automobilisten een strengere norm gaat gelden. ,,Meestal gaat het om jonge mensen, dat is een riskante groep in het verkeer.''

De VVD moet wel zekerheid hebben dat de maatregel goed gecontroleerd kan worden. ,,Het moet geen dode letter worden.'' Een algemene verlaging van het promillage naar 0,2 is volgens VVD-woordvoerder Hofstra niet werkbaar, omdat dan bijna niemand zal worden gepakt.

D66-woordvoerder Giskes is het daar niet mee eens. Volgens haar is het ,,onzin'' dat de invoering van het nieuwe promillage handhavingsproblemen zal opleveren. ,,Als je bij controles toch laat blazen, zullen er gewoon meer mensen gepakt worden.''

De invoering van een lager alcoholpromillage zal mogelijk gekoppeld worden aan het voorlopige rijbewijs waar het ministerie van Verkeer en Waterstaat thans aan werkt. Dit rijbewijs is voor alle beginnende automobilisten. Hierbij wordt gewerkt met strafpunten, afhankelijk van de overtredingen die iemand maakt. Het is nog niet duidelijk wanneer dit rijbewijs wordt ingevoerd.