MOEILIJKE APPARATEN

Vandaag promoveert industrieel ontwerpster Adinda Freudenthal op een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van huishoudelijke apparaten. Een van de conclusies is dat het programmeren van die apparaten te moeilijk is - voor ouderen én jongeren. Roy Doyer van electronicawarenhuis Correct in Rotterdam, beaamt dat. Vooral videorecorders leveren problemen op volgens hem. ,,Vroeger hoefde je alleen de tijd in te stellen, nu hebben de simpelste modellen al Showview en PDC.'' Bij Showview moeten de getallen die in de tv-gids staan ingetoetst worden. ,,Maar als een programma uitloopt, wat vaak gebeurt bij commerciëlen, kan het zijn dat je het einde mist en je voor Jan Joker hebt zitten kijken. Dus moet er toch nog handmatig een marge worden ingebouwd.'' Bij PDC gaat er een signaal mee vanuit het programma waardoor de videorecorder langer doorloopt bij programma's die langer duren. ,,Maar niet iedere zender biedt PDC en het komt voor dat ze een verkeerd signaal doorsturen.'' Behalve de complexere mogelijkheden van hedendaagse videorecorders, meent Doyer dat er problemen ontstaan door de afstandsbedieningen die steeds meer functies hebben en de handleidingen die soms slecht zijn. Deels door slechte vertalingen, deels doordat ze soms niet volledig zijn. Volgens hem ligt het niet begrijpen van de huishoudelijke apparaten ook gedeeltelijk aan de Nederlandse mentaliteit: eerst proberen in plaats van de handleiding te lezen. `RTFM-gevallen' noemt hij klanten die geen handleidingen lezen onder collega's, waarbij RTFM staat voor `read the fucking manual'. Doyer merkt in tegenstelling tot Freudenthal dat vooral ouderen moeite hebben met video-apparaten. Correct biedt een service dat de videorecorder na aanschaf thuis kosteloos wordt ingesteld. ,,Bij echt onbegrip nodigen we ze uit om op maandagochtend langs te komen voor een uitgebreide uitleg.'' Dit gebeurt regelmatig.

(Dit is de eerste aflevering van een fotoserie over de gebruiksvriendelijkheid van electronische apparaten. Tekst Lukas Keijser, Foto Harmen de Jong)