Minister: invoering tolwegen gefaseerd

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft eind vorige week voorgesteld het rekeningrijden in fasen in de Randstad in te voeren, bij voorbeeld eerst in een of twee steden. Ze deed dat in een uitgelekte brief aan haar collega's in het kabinet.

Haar voorstel is vooral ingegeven door het massale verzet tegen de plannen van het kabinet om het rekeningrijden in 2001 in de hele Randstad in te voeren. Tegenover het Radio 1-journaal gaf Netelenbos zaterdag toe dat ze een draagvlak nodig heeft om een dergelijk ingrijpend plan uit te voeren. ,,Je kunt niet tegen de zin van zo ongeveer iedereen een systeem in het verkeer invoeren. Zo werkt het niet.''

Tegenstanders van het rekeningrijden reageerden verheugd op de suggestie van Netelenbos. ,,Ik ben blij met deze nuancering'', aldus ANWB-directeur P. Nouwen, wiens organisatie de laatste maanden fel campagne heeft gevoerd tegen deze methode van filebestrijding. Volgens de ANWB leidt dit slechts tot betaald in de file staan. Bovendien heeft Nouwen steeds betoogd dat het niet aanging een systeem in te voeren dat door de meerderheid van de bevolking werd afgewezen. Uit recente opiniepeilingen bleek dat 78 procent van de Nederlanders tegen het rekeningrijden is.

Ook het Tweede-amerlid Hofstra (VVD), wiens partij vorig jaar schoorvoetend had ingestemd met het rekeningrijden, toonde zich opgelucht. ,,Ik ben heel blij dat de minister nu deze kant opgaat.'' Hij wees er echter op dat het lastig zou kunnen worden om het rekeningrijden bij wijze van experiment eerst in één stad in te voeren. Het zou dan duurder worden om zo'n stad te bereiken, waardoor die economisch zou worden benadeeld.

De regeringspartijen hebben vorig jaar in hun regeerakkoord vastgelegd dat ze nog deze kabinetsperiode het rekeningrijden willen invoeren in de Randstad. Inmiddels zijn er al technische proeven gedaan op de A12 bij De Meern.

HOOFDARTIKEL: pagina 9