Het regende zoals in zijn boeken

De schrijver Louis-Paul Boon heb ik nooit ontmoet. Hij overleed op 10 mei 1979, enkele maanden voordat hij voor de opening van een tentoonstelling van zijn erotische tekeningen naar het Noord-Hollandse Bergen zou komen, waar ik hem zou spreken.

,,Zoals jij. Als ik ooit dement word, wil jij dan...''

In het najaar verschijnt een jubileumuitgave van Reservaat over L.P. Boon. Intekenen door overmaking van ƒ27,50 op giro 6318695 t.n.v. Reservaat o.v.v. Boon

    • Nico Keuning