Haren helpt eenzame minima bij partnerkeus

De gemeente Haren wil de strijd aanbinden tegen de eenzaamheid van alleenstaanden met een minimuminkomen. Zij kunnen een beroep op de gemeente doen voor subisie om een bureau in de arm te nemen om een partner te zoeken. Want, zo redeneert Haren, een relatie met een vriend of vriendin kan een eind maken aan problematisch sociaal isolement.

P. Oldenburg, woordvoerder van Haren, zegt dat uit een evaluatie van het gemeentelijke minimafonds is gebleken dat de eenzaamheid onder partnerloze minima groot is. ,,Medewerkers van de sociale dienst, sport- en ouderverenigingen en diaconieën horen geregeld dat mensen met een minimuminkomen zich vreselijk eenzaam voelen en een klankbord missen. Veel van hen leven in een sociaal isolement.''

B en W besloten de kosten voor de inschakeling van een erkend bemiddelingsbureau als mogelijkheid op te nemen in het minimafonds van Haren. Haren kondigde vijf jaar geleden ook al aan minima geld te geven voor inschakeling van een relatiebemiddelingsbueau. Volgens Oldenburg kwam er toen niets van het plan terecht, omdat het zou vallen onder de bijzondere bijstand. ,,Maar daarin zit je met veel verwijzingen en allerlei formulieren die moeten worden ingevuld. Dat wierp kennelijk een te hoge drempel op voor de mensen.'' Als onderdeel van het minima- of participatiefonds moet de regeling nu wel van de grond komen.

Oldenburg geeft toe dat het hebben van een partner geen garantie is voor het verdwijnen van gevoelens van eenzaamheid. ,,Natuurlijk kun je ook met zijn tweeën eenzaam zijn. Maar als mensen denken dat ze dat met een partner minder zijn, willen wij ze de mogelijkheid bieden er een te vinden.''

Overigens vergoedt de gemeente ook cursussen waarin mensen leren met hun eenzaamheidsgevoelens om te gaan. De subsidie bedraagt maximaal 1.000 gulden per persoon. Haren verwacht dat er jaarlijks ongeveer acht inwoners van Haren een beroep zullen doen op de nieuwe subsidieregeling.