Goudprijs gedaald na verkoopplan Bank of England

De prijs van goud is sterk gedaald na de mededeling van de Bank of England, de Britse centrale bank, dat zij ruim de helft van de goudvoorraad wil verkopen. Na de aankondiging daalde de prijs van goud met 7 dollar naar 283,70 dollar per troy ounce (31.1 gram).

Van de 715 ton goud die de Bank of England nu nog in reserve heeft, moet de voorraad terug naar 300 ton. Dit en volgend jaar zal 125 ton worden verkocht via een veiling, waarbij 25 ton (ruim 800.000 troy ounces) per keer zal worden verkocht.

Behalve de Bank of England verwachten financiële analisten dat ook grote goudbezitters als de Zwitserse centrale bank en andere Europese centrale banken in de naaste toekomst hun goudbezit verder zullen terugbrengen. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) neemt in de jaarvergadering in september een besluit over de verkoop van een deel van de goudreserves om daar een plan voor schuldverlichting van de allerarmste landen mee te financieren. Daarbij zou het gaan om tussen de 160 en 310 ton. De Europese centrale banken houden samen zo'n 12.500 ton goud in voorraad.

Goud staat al enige jaren ter discussie als reservemiddel voor centrale banken. De rol van goud als bescherming tegen inflatie, die het met name in de jaren zeventig leek te hebben, is al goeddeels uitgespeeld. Ook gaan centrale banken actiever om met het management van hun deviezenreserves. In tegenstelling tot vreemde valuta en effecten levert goud geen rente op, en van een duurzame waardevermeerdering is ook al geen sprake meer.

Wel wordt goud door centrale banken van tijd tot tijd uitgeleend aan partijen op de termijnmarkt die zich op die manier bijvoorbeeld voorzien van een dekking op door hen aangegane leveringsverplichtingen. In die hoedanigheid levert goud een klein rendement op, dat overigens voor een overwegend deel weer opgaat aan de kosten van bewaring en opslag.

In de loop van de jaren negentig hebben verschillende centrale banken, waaronder De Nederlandsche Bank en Nationale Bank van België al op grote schaal goud verkocht. In 1992 heeft de Nederlandsche bank 400 ton goud verkocht en in 1996 nog eens 300 ton. In 1996 leverden de verkoop van die 300 ton goud de Bank een bedrag op van 6,4 miljard gulden. De boekwinst bedroeg 2,25 miljard gulden.