Gendarmes planden serie aanslagen

De speciale anti-terreureenheid van de gendarmerie op Corsica bereidde een reeks aanslagen voor. Het in brand steken van een strandrestaurant in de baai van Ajaccio was niet de eerste; een snackbar was eerder aangestoken.

Ook mitrailleur-aanslagen op huizen van `nationalisten' stonden op het programma.

Dat blijkt uit twee onderzoeken van Parijse topambtenaren die de Franse regering zaterdag heeft vrijgegeven. Hiermee hoopt de regering te demonstreren dat de politie-situatie regionaal ontspoord is, maar dat de autoriteiten in Parijs van niets wisten en nu met onverwijlde spoed en openheid de zaak rechtzetten. De speciale eenheid is ontbonden, de prefect is vervangen, de justitie doet haar werk.

De ex-prefect Bonnet, die deze onwettige wijze van terreurbestrijding lijkt te hebben uitgelokt, is in het weekeinde opgehouden met zijn hongerstaking. Sinds hij donderdagnacht in de Parijse Santé-gevangenis werd vastgezet, weigerde hij voedsel. Zijn advocaat Kiejman zei gisteren hem ervan te hebben overtuigd dat de hongerstaking niet de beste strijdmethode was om zijn zaak te behartigen. Bonnet blijft ontkennen opdracht te gegeven Chez Francis in brand te steken.

Een nieuwe betonnen bodem wordt intussen gestort voor het omstreden strandrestaurant, hoewel alle illegale strandrestaurants van de vertrokken prefect nog maar toestemming hadden tot oktober open te blijven. Daarna moesten ze vrijwillig worden afgebroken. Vanmorgen eisten leden van deze militante klasse van Corsicaanse ondernemers spoedoverleg met de nieuwe prefect Lacroix, die onder andere met een plechtige kranslegging voor zijn in februari '98 vermoorde voorganger Erignac zijn ambt heeft aanvaard.

De anders sterk verdeelde `nationalisten', die over het algemeen niet meer dan een zekere autonomie en erkenning van de Corsicaanse taal en cultuur vragen, kwamen in het weekeinde bijeen. Zij hadden verschillende recente aanslagen toegeschreven aan de binnenlandse veiligheidsdienst. Voor het eerst sinds de jaren '70 is gesproken over `nationale verzoening'.