Burgemeester Beuningen verdacht van ambtsmisbruik

Burgemeester H. Zijlmans van het Gelderse Beuningen wordt vervolgd wegens ambtsmisbruik. Het openbaar ministerie in Arnhem verdenkt hem ervan dat hij in december 1997 ten onrechte iemand heeft laten oppakken op grond van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), de zogeheten krankzinnigenverklaring.

Op bevel van Zijlmans werd afvaltransporteur J. Burgers op 2 december 1997 door een speciaal arrestatieteam van de politie om kwart voor zes van zijn bed gelicht. Burgers zou de burgemeester telefonisch hebben bedreigd. Burgers werd, conform de BOPZ-procedure, onderzocht door twee psychiaters van de Riagg. Die waren echter niet van mening dat Burgers ontoerekeningsvatbaar was. De transporteur zat een dag vast.

Aan de arrestatie ging een groot conflict vooraf tussen Burgers en de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN), bij welk bedrijf Zijlmans indertijd vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen was. Volgens Burgers is het conflict ontstaan doordat hij, als toeleverancier van de ARN, altijd heeft geprotesteerd tegen de ,,onterechte inning van de afvalstoffenbelasting door de ARN''. Dat zou de afvalverwerker een bedrag van zo'n 25 miljoen gulden hebben opgeleverd. De ruzie leidde er onder andere toe dat Burgers op een gegeven moment door de bedrijfsleiding de toegang tot het terrein werd ontzegd. Daartegen spande hij - met succes - een kort geding aan. Eerder al had de afvalverwerker, tevens de buurman van Burgers, het contract met de transporteur opgezegd.

Enige tijd nadat Zijlmans Burgers had laten oppakken, deed de laatste aangifte bij de politie van machtsmisbruik en wederrechterlijke vrijheidsberoving. Die klacht was volgens het openbaar ministerie geen reden over te gaan tot vervolging. Burgers ging tegen dat besluit in beroep bij de raadkamer van het gerechtshof, en die bepaalde vorige week dat justitie de zaak tegen Zijlmans wel degelijk moet uitzoeken.

Een woordvoerder van de raadkamer kon niet zeggen waarom het openbaar ministerie nu is gelast een strafrechtelijk vooronderzoek te starten. ,,Het betreft een besloten procedure. Die feiten mogen niet kenbaar worden gemaakt'', aldus de woordvoerder.

Burgers reageerde vanochtend verheugd op het besluit van de raadkamer. Volgens hem is het ,,volstrekt terecht'' dat justitie nu een onderzoek begint.

De burgemeester zelf wil niet reageren. In een raadsvergadering, die plaatsvond nadat hij Burgers had laten oppakken, heeft Zijlmans gezegd dat de afvaltransporteur aan ,,hallucinaties'' leed. Zijlmans' advocaat, mr. Bijvanck, bleek vanochtend ,,niet bereikbaar''.

Behalve burgemeester is Zijlmans sinds kort ook voorzitter van de VVD-fractie in de Gelderse Staten. Gedeputeerde J. de Bondt, VVD-lijsttrekker bij de jongste statenverkiezingen, liet vanochtend weten dat hij er van uitgaat dat de beschuldigingen tegen Zijlmans niet waar blijken te zijn.