Amsterdam laat jeugd in cel een vak leren

In Amsterdam komt een speciale jeugdgevangenis waar jonge criminelen een vak zullen leren. Na afloop van hun detentie zullen zij worden geholpen bij het vinden van een baan en een woning.

In het najaar wordt begonnen met een tiental jeugdige criminelen. Uiteindelijk zal de gevangenis plaats bieden aan tweehonderd jongeren. De cellen voor deze jongeren zullen worden ondergebracht in een bestaande gevangenis. Welke gevangenis dat is wil Justitie nog niet zeggen.

Deze vorm van detentie is bedoeld voor de zogenoemde jonge draaideurcriminelen, jongeren die korte tijd na hun vrijlating steeds weer in dezelfde fout vervallen. Zij plegen vergrijpen als winkeldiefstallen en kraken. De jongeren kunnen zelf de keuze maken tussen een gewone gevangenis of deze vorm van detentie.

Het is nog onduidelijk wat voor vakken de jongeren in de gevangenis kunnen leren. Justitie is hierover nog in gesprek met de gevangenis, vakdocenten en hulpverleningsinstanties.

Volgens een woordvoerder van Justitie moet vooral worden gedacht aan vakken als lassen en elektrotechniek. Uniek aan het project is volgens de woordvoerder de begeleiding na de gevangenisstraf.