ABP-PGGM onderzoeken samenwerking

Pensioenfonds ABP (overheid en onderwijs) onderzoekt intensieve samenwerking met collega pensioenfonds PGGM (zorg en welzijn) op gebieden als vermogensbeheer en administratieve uitvoering van de pensioenregeling. Een fusie is uitgesloten.

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland, PGGM is nummer twee. Samen hebben zij bijna 400 miljard gulden belegd vermogen en verzekeren zij de pensioenen van ongeveer twee miljoen werknemers. Directievoorzitter J. Neervens van ABP, die dit vanochtend meldde bij de publicatie van het jaarverslag, sluit een fusie tussen de twee pensioengiganten uit. Daarvoor zijn de verschillen tussen de bedrijfstakken waarvoor de fondsen werken te groot. Bovendien willen de sociale partners, die het beleidsbepalende bestuur van de fondsen vormen, duidelijk greep houden op ieders eigen pensioenregelingen.

Voor het onderzoek nemen de pensioenfondsen een jaar de tijd. Neervens liet zich vorig jaar nog kritisch uit over de vorming van financiële conglomeraten die allerhande financiële activiteiten overkoepelen maar inmiddels heeft ABP de bakens verzet. ,,Wij willen niet opgaan in een ander financieel conglomeraat. Wij zijn niet voor verdere commercialisering.''

ABP wil in de periode 1999-2001 de kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling (nu 249 miljoen gulden) met een kwart verlagen. Deze reductie zal niet ten koste gaan van het vaste personeel, maar van de vele honderden ingehuurde automatiseringexperts.

ABP heeft vorig jaar een rendement behaald op zijn beleggingen van 12,9 procent, dat was een half procent beter dan het doorsnee pensioenfonds vorig jaar verdiende. In 1997 was het rendement 11,9 procent.

Dat heeft het ABP (overheid, onderwijs) vanochtend bekend gemaakt. De betere prestaties komen voor rekening van de aandelenbeleggingen van het fonds, die een rendement lieten zien van 19,5 procent. Het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds verdiende vorig jaar op zijn aandelenbeleggingen 15,4 procent.

ABP belegt nog steeds minder in aandelen (27 procent van het vermogen) dan het doorsnee pensioenfonds, maar heeft veel geld in aandelen van Nederlandse bedrijven geïnvesteerd. Op de Amsterdamse beurs deden deze aandelen het vorig jaar relatief goed. Het fonds wil zijn aandelenbeleggingen de komende jaren opkrikken naar 42 procent van het vermogen in 2001.

De hogere inkomsten komen ABP goed van pas in de onderhandelingen met de sociale partners in het onderwijs en in de overheidssectoren. In 2001 mogen deze zelf kiezen of zij hun pensioenregeling bij ABP willen voortzetten. De werknemers hebben zich inmiddels uitgesproken voor het instandhouden van één, ongedeeld ABP. Het fonds, dat vorig jaar het beheer van de ouderdomspensioenen van (oud-)militairen in de wacht sleepte, wil niet opgebroken worden. Van de beleggingen in aandelen en vastgoed van net iets meer dan 100 miljard gulden is inmiddels meer dan de helft in het buitenland gedaan.