Willem Nijhoff

Geert Mak laat in zijn column (4 mei) Willem Nijhoff de psalmzingende schippersvrouw, onder de nieuwe Bommelse Waalbrug horen. Willem Nijhoff werd in dat jaar op Java geboren. Zo hij al direct daarna als de baby naar Nederland reisde: zijn kindergehoor kon in elk geval nog geen psalmen herkennen. Martinus Nijhoff raakte zo geroerd door het gezang van de schippersvrouw, dat hij dat in één van zijn mooiste gedichten vastlegde. Zo mooi, dat de nog nieuwere brug ruim 60 jaar later zijn naam mee kreeg.

Of er in 1934 ook een Willem Nijhoff met zijn achternaamgenoot mee heeft staan luisteren, kan Mak hooguit uit particuliere overlevering vernomen hebben. Een publiek feit is dat echter nooit geworden.

Nijholt

Van de brief van A.L. Gerritsen, `Willem Nijhoff' (in de krant van zaterdag 8 mei, pagina 6) is de tweede regel foutief in de krant gekomen. De zin had moeten luiden: Willem Nijholt werd in dat jaar op Java geboren.

    • Mr A.L. Gerritsen