TIENERMISLEIDING

In het W&O katern van 24 april veegt prof.dr. Piet Borst de vloer aan met twee leerboeken voor Algemene Natuurwetenschappen Havo. Hij ergert zich eraan dat de auteurs evidente fouten maken voor wat betreft medische kwesties. Maar vooral is hij kwaad omdat ze veel aandacht besteden aan alternatieve geneeswijzen, en, zo zegt hij, de reguliere geneeskunde belachelijk maken. Tienermisleiding, zo zegt Borst. Toch zouden Borst en de zijnen zich eens moeten afvragen hoe het komt dat schrijvers van leerboeken aandacht besteden aan, wat Borst noemt, kwakzalverij. Hoe het komt dat zo vele zieken hun hulp juist zoeken bij `niet reguliere' artsen. Of waarom artsen hoe langer hoe vaker geconfronteerd worden met agressieve patiënten. Zou het te maken kunnen hebben met de vaak abjecte wijze waarmee `dokters' zich meer dan eens ten opzichte van klanten menen te moeten gedragen? Of ook met het feit dat ze de enige beroepsgroep vormen die zich nog met een theatertitel, dokter, laat aanspreken en zich zelfs zo pleegt voor te stellen? Kortom met hun vaak arrogante houding, gedrag en clanvorming. Gaan de alternatieve artsen soms beter om met hun klanten? Misschien is het goed dat Borst, knap in het analyseren, zijn licht eens daarover laat schijnen en probeert te achterhalen waarom zo velen de beoefenaren van de reguliere geneeskunde links laten liggen. Dat zou, denk ik, een goede stap zijn om het probleem, dat Borst zo graag signaleert, op te lossen.

    • Dr. N. Wiedenhof