Suriname 2

Minister Herfkens heeft gesproken. De ontwikkelingshulp aan Suriname wordt onder geen voorwaarde hervat. Kennelijk is deze dame kort van memorie. Het is de Nederlandse regering geweest, onder leiding van haar partijgenoot Den Uyl, die Suriname de onafhankelijkheid heeft opgedrongen, blind en doof voor alle signalen dat dit niet goed zou gaan, met name de massale uitttocht van Surinamers naar Nederland. De huidige regering van Suriname is corrupt, dat is een feit, maar heeft met het ontslag van Bouterse een symbolische stap gezet in de richting van goed bestuur. In plaats van dat aan hervatting van de hulp voorwaarden worden verbonden die ertoe leiden dat deze symbolische stap door reële worden gevolgd, slaat mevrouw Herfkens op een voor Suriname zo denigrerend mogelijke wijze de deur dicht, helaas hierbij op ongelukkige wijze gesteund in een commentaar in het NRC Handelsblad.

De slachtoffers van deze handelwijze zijn niet de leden van de huidige regering, maar de Surinaamse bevolking.

    • Diederik van Goethem