Suriname 1

In het hoofdartikel in NRC Handelsblad van 4 mei schrijft u dat ook de fractie van de VVD, naar aanleiding van Koninginnedag - felicitatie van de Surinaamse president - ,,klaar stond om Suriname te omarmen, kennelijk opgelucht dat er een opening werd geboden om weer goed te doen met hulp.'' Niet is minder waar. In mijn commentaar op de 30ste april - felicitaties uit Paramaribo - heb ik juist benadrukt dat de hulpactie met Suriname niet hervat kan worden, zolang het financieel-economisch beleid in dat land zo slecht is als thans het geval is. Ik ben het dus juist geheel eens met minister Herfkens.

    • Frans W. Weisglas