Ruggeprik 3

Hoewel Mariël Croon in woorden de autonomie van de vrouw bij de bevalling bepleit, denkt zij dat zij moet bepalen wat autonoom is, namelijk een bevalling zonder verdoving. Als een vrouw kiest voor een ruggenprik, dan komt die keuze volgens Croon voort uit angst en onwetendheid.

Ik kan me buitengewoon opwinden over de aanmatigende houding van vroedvrouwen en artsen die zo goed weten wat het beste is voor de vrouw. Als vrouwen erg tegen de pijn opzien of nare ervaringen hebben met eerdere bevallingen, dan moeten ze vaak smeken om een ruggenprik of uitwijken naar iemand die het wel wil doen. De vroedvrouw/medische stand heeft geen boodschap aan de wensen van de vrouw. Waarom niet gewoon goede uitleg geven en vervolgens respect hebben voor de keuze van de vrouw. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn?

Wat dat betreft kunnen artsen en vroedvrouwen nog een voorbeeld nemen aan tandartsen die tegenwoordig vaak de patiënt laten kiezen of er al dan niet verdoofd moet worden bij het boren.

    • Mevr. J. Smits