Ruggeprik 2

Alhoewel ik het geheel eens ben met de strekking van het verhaal `Routinematige ruggenprik is onverantwoord' heb ik me nogal gestoord aan het onverantwoord gebruik van statistische gegevens, zoals met name: ,,De bevalling duurt door een ruggenprik aantoonbaar langer, er komt vaker een weeënversterkend infuus aan te pas, er treden frequenter liggingsafwijkingen van de baby op, er zijn meer kunstverlossingen en keizersneden noodzakelijk en moeder en kind ontwikkelen vaker een infectie tijdens de bevalling waardoor de baby's meer antibiotica krijgen''.

Zulke uitspraken roepen namelijk meer vragen op dan antwoorden. Hoe heeft namelijk dit vergelijkend onderzoek plaatsgevonden? Als het vergelijkend onderzoek binnen Nederland heeft plaatsgevonden dan zijn er twee mogelijkheden. Of er heeft een statistisch verantwoord, dubbelblind onderzoek (met enige haken en ogen) plaatsgevonden, waarbij vrouwen niet de keus hebben gekregen om wel of geen ruggenprik te krijgen maar dit door het lot is bepaald (eventueel met uitsluiting van voorkomende gevallen waarbij op medische gronden een ruggenprik toegediend moest worden). Of er is - meer waarschijnlijk – een vergelijking gemaakt van gegevens van bevalling in Nederland. Dit laatste is gevaarlijk door het welbekende `kip-ei'-probleem: vrouwen met een verkeerd liggend kind zullen zeer waarschijnlijk gemiddeld meer pijn voelen dan anderen en dus vaker in de groep `met ruggenprik' vallen. Dit leidt dan vanzelf tot het optreden van statistisch zwaardere en langdurigere bevallingen met een hogere kans op keizersneden en infecties. De ruggenprik is dan dus niet de óórzaak van deze verschijnselen maar domweg het gevolg van de indeling en opzet van het onderzoek. Deze methode is daarom onacceptabel.

Een artikel onderbouwen met statistische gegevens doet iedereen om zijn argumenten kracht bij te zetten en om er een `wetenschappelijk' tintje aan te geven. Onverantwoord gebruik ervan – en daaronder valt ook het niet vermelden van bronnen en de daarin gebruikte methoden en vergelijkingen – heeft echter het tegendeel tot gevolg: twijfels en vragen bij de lezer over de gegevens en daarmee ook over de integriteit van de schrijver.

    • Dr.Ir. J. Huskens