Preventief oppakken over jaar mogelijk

Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt groepen potentiële ordeverstoorders preventief op te pakken. Burgemeesters mogen zich echter slechts van deze maatregel bedienen indien er geen andere weg meer openligt om ordeverstoring tegen te gaan. De opgepakten mogen niet langer dan 12 uur worden vastgehouden.

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) pleitte al enige tijd voor het aannemen van dit wetsvoorstel. Vooral naar aanleiding van ongeregeldheden in het centrum van Rotterdam twee weken geleden na het kampioenschap van Feyenoord besloot het kabinet haast te maken met het voorstel.

,,De bevoegdheid kan van belang zijn tijdens de Europese voetbalkampioenschappen medio 2000 in Nederland en België'', aldus een schriftelijke verklaring van het kabinet. Het kabinet sluit echter niet uit dat de nieuwe bevoegdheid ook zal worden gebruikt bij krakersrellen en blokkades.

Het wetsvoorstel Bestuurlijke Ophouding, zoals het officieel wordt aangeduid, moet overigens eerst nog naar de Raad van State, waarna ook de Tweede Kamer er zijn goedkeuring aan moet hechten. ,,Het is in elk geval onze intentie om dit wetsvoorstel voor Euro 2000 af te wikkelen'', verklaarde vice-premier Jorritsma gisteren.

Gevraagd of er voldoende waarborgen voor mensen zijn tegen willekeur van de kant van de overheid, antwoordde zij dat het een ieder vrij staat om naar de rechter te stappen. Een burgemeester kan zich overigens pas van de hechtenis bedienen, als er gegronde reden is om aan te nemen dat de orde in gevaar komt.