Piloot rampvlucht onvreemdde video

Een militaire rechtbank heeft gisteren de Amerikaanse legerpiloot Richard Ashby, die vorig jaar de dood van twintig mensen veroorzaakte toen hij met zijn vliegtuig een kabelbaan raakte nabij het Italiaanse ski-oord Cavalese, schuldig bevonden aan het belemmeren van de rechtsgang. De rechtbank achtte het bewezen dat Ashby een videoband, die aan boord van het vliegtuig meedraaide op het moment van het ongeluk, moedwillig heeft helpen verduisteren en vernietigen. De videoband had uitsluitsel kunnen geven over de vraag of Ashby lager vloog dan toegestaan. De 32-jarige Ashby kan tot tien jaar gevangenisstraf krijgen of oneervol worden ontslagen uit het leger. In maart oordeelde de militaire rechtbank nog dat Ashby niet schuldig was aan doodslag. Dat vonnis leidde tot grote verontwaardiging in Italië en bij de families van de nabestaanden. De nabestaanden laten weten het vonnis van gisteren eveneens onbevredigend te vinden. (Reuters, AP)