Percentages

Het klopt natuurlijk niet, wat Matthé Sjamaar schrijft (30 april) over het aantal kinderen dat doorstroomt naar VWO of Havo. Dit aantal loopt terug en dat komt volgens Sjamaar door ,,de groeiende emigratie naar Nederland en West-Europa.'' En: ,,Waar van de kinderen van autochtone herkomst en sommige kleinere allochtone minderheden veertig procent VWO of Havo kan volgen, is dat percentage bij het overgrote deel van de allochtone bevolking nog geen vijftien procent.'' Afgezien van het feit dat dit statistiek van de koude grond is, zegt het niets over het absolute aantal VWO/Havo-leerlingen. Zou je de redenering van Sjamaar serieus nemen, dan kun je hooguit vaststellen dat dankzij de emigratie een groter aantal kinderen naar het VBO/Mavo gaan (een verheugende ontwikkeling), maar niet dat absoluut gezien minder naar het Havo/VWO gaan. Dat heeft met de emigratie van buitenaf niets te maken.

    • René Leverink