NAAR AMERIKA 2

In het artikel `Naar Amerika'(W&O, 10 april) wordt onder meer het begrip `Indianen' gebezigd. Deze term is, zoals bekend, sinds de ontdekking van Amerika door Columbus gangbaar geworden bij Europeanen. Columbus en de zijnen noemden de oorspronkelijke Amerikaanse bewoners Indianen, aangezien zij ten onrechte meenden in India te zijn beland. Hoewel deze aanduiding niet correct is, wordt deze door de eerste bewoners van de Nieuwe Wereld in het algemeen niet als storend ervaren.

Anders ligt dat bij het begrip `Eskimo's'. Deze term wordt in het artikel eveneens enkele malen gehanteerd. Het woord betekent letterlijk `vleeseters' en is oorspronkelijk een scheldwoord. Hoewel ook de benaming Eskimo's inmiddels is ingeburgerd en niet meer denigrerend bedoeld, wordt de term door velen van hen nog steeds als zodanig ervaren. Het is daarom beter om te spreken over de `Inuit'.

    • J.T. Nuninga