Ministerraad: geen ruzie over Kosovo

Het kabinet heeft de Tweede Kamer een speciale brief gezonden waarin het berichten tegenspreekt als zou er eind maart onenigheid tussen ministers hebben bestaan over de luchtbombardementen op Joegoslavië.

Het is ongebruikelijk dat het kabinet uit zichzelf zo op een bericht in de media reageert. Begin deze week meldde de Volkskrant dat de ministers Pronk (VROM) en Korthals (Justitie) bezwaar hadden aangetekend tegen het feit dat er ondanks eerdere afspraken geen plenair kabinetsoverleg was geweest voor het begin van de bombardementen. Premier Kok zou samen met de meest betrokken ministers, Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie), maar buiten de rest van het kabinet om hebben ingestemd met de luchtacties tegen Joegoslavië. Het kabinet neemt het artikel hoog op.

In de brief schrijft het kabinet dat de ministerraad ,,unaniem was en is over de onvermijdelijkheid van de NAVO-luchtacties na het mislukken van de onderhandelingen in Rambouillet''. ,,We hebben correct besloten'', lichtte vice-premier Jorritsma gisteren de vrief toe. ,,Daarover zijn we het allemaal eens. Er was niet de behoefte om er nog eens plenair op terug te komen.'' De kabinetszitting van gisteren werd ook bijgewoond door Pronk en Korthals. Jorritsma liet wel doorschemeren dat er meningsverschillen in het kabinet hadden bestaan voor het begin van de bombardementen maar weigerde hierover bijzonderheden te verstrekken.

Het kabinet besloot gisteren tevens om in totaal 3.000 tot 4.000 vluchtelingen uit Kosovo op te vangen. Dat is ongeveer twee keer zoveel als het aantal waartoe Den Haag zich tot dusverre had verplicht. Het is overigens nog niet duidelijk waar de extra vluchtelingen zullen worden ondergebracht. Jorritsma voegde er aan toe dat het kabinet erwel van uitgaat dat ook andere Europese staten ,,hun morele plicht'' zullen doen bij de opvang van de Kosovaren.

De vice-premier verwelkomde het principe-akkoord over het conflict in Kosovo dat de zeven grootste Westerse industriestaten en Rusland gisteren in Bonn bereikten. ,,Het is in elk geval een stap in de goede richting'', aldus Jorritsma. ,,De Veiligheidsraad moet nu zorgen dat dit goed gaat landen. Weliswaar zitten in de details vaak de venijnigheden maar we gaan ervan uit dat dat lukt.''

Jorritsma achtte het nog te vroeg om te kunnen zeggen of Nederland eventueel ook een bijdrage zou leveren aan een internationale troepenmacht, die de vrede in Kosovo zou moeten handhaven.