Millenniummythe

BRANDENDE KERSTBOMEN en uitbundige feestelijkheden vormen de komende jaarwisseling een groter risico dan exploderende computersystemen. Want het millenniumvirus, de gevreesde verstoring van de elektronische samenleving doordat computers het jaartal 2000 niet zullen herkennen en overspringen naar 1900, is goeddeels onder controle. Dat heeft een commissie onder leiding van de Groningse commissaris van de koningin, H.Alders vastgesteld. Het wordt een jaarwisseling als alle andere.

Voor alle zekerheid heeft Alders een scenario voor het allerslechtste geval uitgewerkt. Het is geschikt als scenario voor een high tech-griezelfilm. De commissie-Alders geeft dit evenwel een hoog `als-gehalte' en de commissaris kent zonder twijfel de uitdrukking `as is verbrande turf'.

In de particuliere sector doen softwarebedrijven met hun millenniumadviezen goede zaken en computerbedrijven leveren op grote schaal Y2K-bestendige installaties. Maar met de overheid wil het niet echt goed lopen. De grootste bestuurlijke verwarring heeft het millenniumvirus in Nederland aangericht nog voordat het jaar 2000 is bereikt. Er bestaat een millenniumplatform onder oud-Philips-topman J.Timmer, een coördinerend minister voor millennium-

zaken en de commissie-Alders die een `Referentiekader: verstoring in vitale sectoren en openbare orde en veiligheid' heeft opgesteld.

Uit het buitenland komen nog steeds waarschuwingen en niet alleen over de dreiging van Russische kernraketten. De kwetsbaarheid van Nederland, aldus de commissie-Alders, bestaat vooral uit het weer. Als het extreem koud is tijdens de komende jaarwisseling, kan er in de energievoorziening het een en ander misgaan. Dus toch maar een allesbrander aanschaffen? Op 1 januari zal blijken dat het `millenniumvirus' virtueel was of dat Nederland zich moet warmen aan brandende kerstbomen.