KLEREN VAN DE KEIZER

In de W&O bijlage van 24 april stelt prof.dr. W.R. van Zwet betreffende de affaire De Kwaadsteniet dat ook de Commissie van Toezicht (CvT) van het RIVM de klachten van de heer De Kwaadsteniet in haar rapport had weggewoven. Onze commissie heeft nagegaan of de beschuldiging van de heer De Kwaadsteniet dat er leugens en bedrog in het spel zouden zijn bij de onderzoekmethoden die het RIVM toepast, juist was. Dat die beschuldiging ongegrond was kon binnen twee weken worden vastgesteld. In ons rapport werd uitdrukkelijk gesteld dat wij ons geen oordeel hebben gevormd over de gebruikte modellen. De commissie wuift de klachten over het gebruik van modellen en hun werkelijkheidswaarde niet weg. Daar zal expliciet naar worden gevraagd bij de visitatie door een internationaal team van deskundigen die al gepland was voordat de heer De Kwaadsteniet zijn kritiek had geuit.

    • Rivm Bilthoven
    • D. de Wied Voorzitter Cvt