Kenneth Starr lijdt opnieuw nederlaag

Onafhankelijke aanklager Kenneth Starr heeft gisteren een nieuwe tegenslag geïncasseerd. Na acht uur overleg liet een jury weten hopeloos verdeeld te zijn over de vier aanklachten die Starr heeft ingediend tegen Julie Hiatt Steele. Het proces werd daarop ongeldig verklaard. Steele heeft aanvankelijk gezegd dat haar vriendin Kathleen Willey tegen haar had geklaagd dat president Clinton haar onzedig had betast. Toen ze daarover later onder ede werd gehoord door de raadslieden van Paula Jones, had Steele een ander verhaal: Willey zou pas in 1997 voor het eerst met haar hebben gepraat over de vermeende avances van Clinton en haar hebben gevraagd daarover te liegen tegen een verslaggever van Newsweek. Onder ede zou ze hebben besloten de waarheid naar buiten te brengen. Starr meent evenwel dat Steele juist loog toen ze later onder ede stond. Bij een veroordeling had ze 35 jaar celstraf en een miljoen dollar boete kunnen krijgen. Onlangs beet Starr in het stof toen hij Susan McDougall veroordeeld wilde krijgen wegens obstructie van de rechtsgang. McDougall had geweigerd te getuigen tegen Clinton, omdat ze zei te verwachten dat Starr haar van meineed zou betichten als ze een ontlastende verklaring aflegde. (AP)