Golffederatie snelstgroeiende sportbond

De in 1998 ingezette stijging van het aantal georganiseerde sporters in Nederland heeft zich in 1998 doorgezet. In 1998 is het ledental van de sportbonden gestegen met 1 procent, of wel 48.008 ldeden.

Het totaal aantal leden dat via de lidorganisaties is aangesloten bij de overkoepelende sportbond NOC*NSF komt daardoor uit op 4.712.728