Bildt gezant VN op Balkan

Secretaris-generaal Koffi Annan heeft gisteren de Zweedse ex-premier Carl Bildt en Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken Eduard Kukan benoemd tot zijn speciale gezanten op de Balkan.

Annan liet gisteren via CNN weten dat hij de VN-Veiligheidsraad een brief heeft gestuurd waarin hij namens de Verenigde Naties een eigen vredesinitiatief voor Kosovo aankondigt.

Carl Bildt (49) heeft ruime ervaring op de Balkan. In 1996 en 1997 was hij Hoge Vertegenwoordiger van de VN in Bosnië, een ambt dat onder zijn opvolger Westendorp vergaande bevoegdheden kreeg. Bildt leverde de afgelopen tijd stevige kritiek op de NAVO, met name om de halfhartige wijze waarop de campagne tegen Joegoslavië wordt gevoerd. Ook voorspelde hij dat de luchtoorlog tot een massale deportatie van Kosovaren zou leiden. Wegens zijn kritische houding zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Albright aanvankelijk bezwaar hebben aangetekend tegen de benoeming.

De Slovaak Eduard Kukan (59) is een discrete diplomaat met een uitgebreid netwerk aan contacten in Oost-Europa en Rusland. Kukan heeft eerder zijn instemming betuigd met de luchtaanvallen op Joegoslavië.

Donderdag formuleerden de landen van de G7 en Rusland ('G8') in Bonn een principeakkoord over Kosovo. Dat behelst een internationale troepenmacht, terugtrekking van Servische troepen, terugkeer van vluchtelingen en hulporganisaties en ontwapening van het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK. President Miloševic herhaalde gisteren dat hij pas wil onderhandelen als de NAVO de luchtaanvallen staakt. Wel lijkt de Joegoslavische leider zijn volk voor te bereiden op concessies: medewerkers gebruikten de afgelopen dagen voor het eerst het woord compromis in het openbaar. De krant Politika publiceerde gisteren een opiniepeiling waaruit moest blijken dat ruim driekwart van de Serviërs voor een ongewapende vredesmacht is.

Het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK reageerde gisteren zeer verdeeld op het principeakkoord van Bonn. Woordvoerder Gani Fylaj liet in Kukës weten dat het UÇK ,,verheugd'' is, woordvoerder Bilal Sherifi zei in Tirana weten dat het akkoord ,,totaal onacceptabel'' is. (AFP, AP, Reuters)